Πνευματική Ιδιοκτησία και Άδεια Χρήσης

Η διεύθυνση της παρούσας ιστοσελίδας είναι: “www.helenoftroy.gr” και ανήκει αποκλειστικά στην Σεφερλή Ελένη η οποία αναφέρεται στο παρόν κείμενο ως helenoftroy.gr, ως “Helen of Troy”, είτε σε 1ο πληθυντικό (“εμείς”), και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2021, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. Κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα TM, SM ή © είναι σήματα ή καταχωρημένα σήματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγούμε ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

  1. Πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις υποσημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
  2. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικά Δεδομένα

Χρησιμοποιούμε Cookies για την βασική λειτουργία της ιστοσελίδας, όπως το “Καλάθι Αγορών”.

Η ιστοσελίδα μας βλέπει την διεύθυνση IP σας με σκοπό την ένδειξη συμβατότητας της τοποθεσίας σας με τις τοποθεσίες στις οποίες μπορούμε να παραδώσουμε τις παραγγελίες σας. Κατά την επικοινωνία για την παραγγελία σας, είτε τηλεφωνικώς είτε με email, συλλέγουμε τον αριθμό του τηλεφώνου είτε το email σας όσο η παράδοση παραγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη με σκοπό την εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Δεν μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας.

Μεταβολές

Η Helen of Troy διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η Helen of Troy μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Περιορισμός Ευθύνης

H Helen of Troy, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχουν καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η  Helen of Troy είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Διαδικασία Παράδοσης Παραγγελίας

Αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία, τα προϊόντα σας δρομολογούνται προς την διεύθυνση που επιλέξατε μέσω ΕΛΤΑ Courier. Διατηρούμε ανοιχτή επικοινωνία μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή email ώστε να εξασφαλιστεί η παράδοση.

Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, και σε περίπτωση που το ποσό έχει ήδη πληρωθεί (παραγγελία χωρίς αντικαταβολή), ενημερώνουμε άμεσα την υπηρεσία πληρωμών που έχετε χρησιμοποιήσει (π.χ. PayPal) ώστε να σας επιστραφεί το χρηματικό ποσό. Το χρονικό διάστημα αντίδρασής μας δεν ξεπερνάει τις δύο εργάσιμες ημέρες.

Καλάθι αγορών
elEL